Enneagram Type 9 - Ideaalbeeld, V-cirkel en oorzaken van stress (2024)

Enneagram type 9 uitgelegd

Er zijn 9 verschillende persoonlijkheidstypes die gedefinieerd worden door het enneagram, waarbij één type nauwkeurig beschrijft hoe jij als individu functioneert. Dit artikel biedt inzicht in het ideaalbeeld, de V-cirkel en de stressfactoren die van invloed zijn op enneagram type 9. Door dit te begrijpen, zul je een beter begrip krijgen van hoe type 9 het leven ervaart en betekenis geeft.

Het ideaalbeeld van enneagram type 9 is alsvolgt:

“Als ik mezelf tevreden hou en onbelangrijk maak, dan bewaar ik de rust. Dan hoef ik mijn eigen onrust en conflicten niet onder ogen te komen.”

Negens die hun automatische piloot en V-cirkel kennen, begrijpen door welke onbewuste drijfveer zij worden aangestuurd. Zij zien dat hun onbewuste overtuigingen niet de objectieve werkelijkheid zijn én dat deze overtuigingen hun kunnen beperken.

Meer weten over enneagram type 9? In de onderstaande podcast bespreken we onder andere dit menstype. De podcast is een leuke en toegankelijke manier om kennis te maken met de 9 menstypes en ons gedachtegoed.

De V-cirkel van enneagram type 9

In de volgende alinea’s vind je meer informatie over de V-cirkel van enneagram type 9, waarbij je leert over de werking van de verslaving, verleiding, vermijding en verdedigingsmechanismen van dit type. Door je bewust te worden van je onbewuste motivaties, kun je regie over je leven pakken en uit destructieve patronen stappen.

Verslaving: Luiheid

Zichzelf delen met anderen en zich profileren doet enneagram type 9 liever niet. Daar is hij lui in, en dat is meteen de motor van zijn strategie. Als je je uit en jezelf deelt met anderen, kun je iets oproepen in de buitenwereld. En voor je het weet wordt de rust verstoord en ontstaan er conflicten, beseft de 9 maar al te goed. Hij houdt van harmonie en rust, en dus houdt hij zich liever koest. Soms letterlijk, door niet in beweging te komen. Deze luiheid in het tonen van zijn mening en zijn weigering zichzelf te profileren kenmerkt dit menstype.

Verleiding: Harmonie

De rust en lieve vrede moeten bewaard worden bij enneagram type 9. De manier om dat te doen is door zelf tevreden te blijven en weinig te eisen. Dit type heeft de neiging om zichzelf onbelangrijk te maken. Alles voor de goede sfeer en harmonie. Hij slaat bruggen en zorgt ervoor dat iedereen met elkaar in verbinding is. Hij gaat mee met de flow en probeert te allen tijde tolerant te blijven. Niets wordt echt belangrijk gemaakt, want dat geeft maar onrust.

Vermijding: Conflict

Eigenlijk wordt door dit type alles wat de rust verstoort als conflict ervaren. Omdat de 9 zo gehecht is aan een goede sfeer, ervaart hij al snel iets als een conflict. Door zelf rustig te blijven, probeert hij onrust te voorkomen. Conflicten worden makkelijk onder het vloerkleed geschoven. Ook al ziet enneagram type 9 er vanbuiten rustig uit, vanbinnen kan het barsten van de conflicten. Want het is hard werken om het rustig te houden in de buitenwereld.

Verdediging: Verdoven

Onrust, conflicten, heftigheid en tegenstellingen worden onmiddellijk afgevlakt en verdoofd. Zo probeert enneagram type 9 heftige reacties, conflicten en onrust te voorkomen. De eigen mening wordt afgevlakt en ook als andere mensen te uitgesproken zijn, zal de 9 onmiddellijk gaan sussen en verdoven. Alles wordt weg gerelativeerd. Niets is belangrijk genoeg om je druk over te maken.

Hoe enneagram type 9 stress organiseert

Stress is iets wat je van binnen organiseert en heeft uiteindelijk weinig met omstandigheden te maken. Natuurlijk kunnen omstandigheden uitdagend zijn, maar de manier waarop jij deze omstandigheden interpreteert veroorzaakt stress. Alle 9 types binnen het enneagram organiseren op een andere manier stress met hun thema’s, zo ook enneagram type 9.

Hieronder leggen verschillende negens uit hoe zij stress organiseren. Ze geven een kijkje in hun binnenwereld. Het zijn echte voorbeelden uit de praktijk van enneagram type 9.

Enneagram type 9 bewaakt de sfeer

“We zijn heel sfeergevoelig en eigenlijk altijd druk bezig om te scannen of iedereen nog er nog bij is. Een goede sfeer is belangrijk voor ons. Harmonie, dat is waar we naar streven. We zien al aan de lichaamstaal van mensen of ze zich op hun gemak voelen en meten eigenlijk steeds de temperatuur. Hoe zitten mensen erbij? Hebben ze het naar hun zin? Daar spelen we op in met het doel om onrust te vermijden en de sfeer goed te houden.

En je merkt het al: enneagram type 9 houdt van samen, spreken graag vanuit ‘wij’. Merk je dat iemand buiten de groep valt of het moeilijk heeft, dan gaan we naar hem toe om hem gerust te stellen, een gezellig praatje met hem te maken of hem een knuffel te geven. Dat doe je onopvallend, met een grapje of opmerking. Want mensen die buiten de groep vallen, kunnen onrustig worden, en dat gaan ten koste van de sfeer. En dat is niet de bedoeling.

“Ik blijf het liefst op de achtergrond”

Om de sfeer te bewaken blijf ik zelf het liefst op de achtergrond. Dan hou je overzicht en kun je de gaten vullen, Ik doe mee als het nodig is, en als het de sfeer bevordert, ben ik zelfs bereid om op tafel te gaan dansen. Je voelt aan je water wanneer er onrust gaat ontstaan. Als bijvoorbeeld de hele familie bij elkaar komt, bedenk je van tevoren al hoe het zal gaan. Daar speel je dan op in. Dan zet je je zwager niet te dicht bij je zus, want dan loopt het zeker uit de hand.

De bedoeling is dat niemand de boventoon gaat voeren. Stel je voor dat de toon te scherp wordt. Dus ben je altijd bezig om mensen indirect tot de orde te roepen of hen af te leiden. Wie heeft er zin in nog een lekker drankje? Alles om de goede sfeer te bewaken. Er mogen vooral geen tegenstellingen ontstaan. Niemand mag zich onderscheiden van de ander van enneagram type 9. Want dat kan de sfeer bederven.

“Dan ben ik de verbinding met mezelf kwijt”

Je loopt erop leeg om er altijd voor te zorgen dat de harmonie niet verstoord wordt en de sfeer goed blijft. Dat kost heel veel energie. In het beste geval krijg je het voor elkaar dat iedereen met elkaar verbonden is en de sfeer naar jouw maatstaven goed is, maar dan ben je de verbinding met jezelf totaal kwijt. Je gaat eigenlijk gewoon op in je omgeving als een soort smeerolie. Je houdt de boel bij elkaar en zorgt ervoor dat andere mensen niet te uitgesproken zijn.

“Ik ben bang dat er onrust ontstaat”

Ik maak me altijd zorgen omdat ik bang ben dat er onrust ontstaat. Enneagram type 9 is dus voortdurend aan het laveren om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt. Je slaat bruggen in de hoop dat mensen elkaar gaan begrijpen en er geen conflicten ontstaan. Schipperen, sussen en jezelf op de achtergrond plaatsen, dat is de tactiek. Het is uitputtend en vermoeiend. En terwijl je de rust in de buitenwereld bewaart, wordt de onrust van binnen steeds groter. En voel je ook een soort woede omdat je jezelf helemaal vergeet, en andere mensen dat ook doen.”

Enneagram type 9 houdt zich rustig

“We willen niet laten zien dat we onrustig zijn of het druk hebben. Dat de emmer overloopt of dat je het gewoon helemaal zat bent. Welnee, we maken onze eigen gevoelens onbelangrijk als enneagram type 9 en zetten ons in voor het collectief. Je houdt de schijn op dat je het allemaal wel aankunt, dat je super relaxed bent terwijl je eigenlijk heel onrustig bent. Dat doen we omdat we hopen dat het om ons heen dan ook rustig blijft. Als wij rustig zijn en niet al te uitgesproken en veeleisend, dan houden de mensen om ons heen zich ook wel gedeisd.

“Mensen voelen zich gehoord bij mij”

Door die relaxte houding denkt de buitenwereld dat jij alles wel aankunt. Je bent een soort rots in de branding. Voor velen. Mensen vinden ons altijd zo lekker rustig. Dat heeft tot gevolg dat er veel mensen naar je toe komen met hun problemen of klachten en denken dat jij die er nog wel bij kunt hebben. Enneagram type 9 luistert rustig, en alleen dat is voor mensen al heel fijn. Ze kunnen hun hart luchten en voelen zich gehoord. Maar omdat mensen graag hun verhaal bij je doen, krijg je het steeds drukker en wordt het vanbinnen steeds onrustiger. Je hoopt door rust te zaaien, rust te kweken, maar de onrust in jezelf wordt steeds groter. Jij bent de onbeweeglijke rots in de onrustige branding. Door de rust die we uitstralen, krijgen mensen al helemaal niet het idee dat ze rekening met ons moeten houden.

“Ik rem mensen af die zich profileren”

Eigenlijk verwacht ik van de mensen om me heen dat ze zich een beetje gedeisd houden. Mensen die zich heel erg profileren of zichzelf erg belangrijk maken, rem ik af. En als mijn man naar mijn idee te heftig spreekt, knijp ik even in zijn arm. Rustig aan! Het gaat automatisch bij enneagram type 9. Het is een dagtaak om jezelf en je omgeving rustig te houden. En het geeft veel onrust van binnen. Dan lig ik ’s avonds in bed en kan ik niet slapen omdat ik me stikonrustig voel. Als mijn man dan vraagt of er iets is, zeg ik: ‘Nee hoor lieverd, ga maar lekker slapen.’ En dat doet hij dan ook tevreden.”

Enneagram type 9 slikt zijn mening in

“Je weet als geen ander dat jezelf met anderen delen betekent dat er onrust kan ontstaan. Wij geven dus niet zomaar onze mening. Je weet nooit hoe een ander gaat reageren, en jouw mening kan weleens helemaal verkeerd vallen. Dat geeft onrust voor enneagram type 9 en kan leiden tot een verziekte sfeer. En erger nog, er kan een conflict door ontstaan. Mensen kunnen je vastpinnen op je mening en die veel te belangrijk maken. En je kunt iets teweegbrengen waar je helemaal niet op zit te wachten. Het levert altijd gelazer op.

“We zijn net duikboten”

Het voelt gewoon niet goed om je te profileren en in de schijnwerpers te staan. Dus word je er zeer bedreven in om je eigen mening onbelangrijk maken. Dan kom je zelf niet zo erg aan de beurt, maar dat is altijd nog minder erg dan de risico’s die je loopt als je je mening wél geeft. Want we hebben natuurlijk wel een mening. Maar die slik je in en je probeert om via een omweg toch je zin te krijgen. We zijn net duikboten. We gaan recht op ons doel af zonder enige rimpeling te veroorzaken.

Om dat wat je wilt toch voor elkaar te krijgen ga je onopvallend je eigen weg zonder iemand mee te nemen in je denkproces. En natuurlijk levert dát pas echt onrust op. Dan neem je plotseling een standpunt in of heb je een besluit genomen zonder dat je daar draagvlak voor hebt gecreëerd, omdat je conflicten wilt vermijden. Maar die organiseer je juist op deze manier. Want je vergeet anderen erbij te betrekken als enneagram type 9.

“Ik kan echt verongelijkt worden”

Bovendien kost het enneagram type 9 veel energie om via een omweg de dingen voor elkaar te krijgen. En om dingen die je wel degelijk belangrijk vindt, zo onbelangrijk te maken. Omdat ik mezelf zo onbelangrijk maak en mensen mij daardoor over het hoofd gaan zien, kan ik echt verongelijkt worden. Ik neem het hun kwalijk dat ze mij niet meer in het licht zetten, terwijl ik dat natuurlijk helemaal zelf organiseer door geen kleur te bekennen en dus niet op te vallen.

“Dan kan ik plotseling flink boos worden”

In vergaderingen ben ik vaak de laatste bij de rondvraag. Alles is dan al gezegd. Dus heb ik weinig toe te voegen. Toeval? Ga je te lang door met je mening inslikken, dan kan de emmer plotseling helemaal vol zijn. Dan kan ik plotseling flink boos worden. En dan schaam ik me daar weer voor en schrik ik van mezelf. Ik merk dat mensen dan ook enorm schrikken, want ze zijn dat niet van mij gewend. Ik kan dan cynisch en aanvallend zijn als enneagram type 9.

Maar meestal koel ik mijn woede indirect, door heel hard te gaan strijken. Of een eind te gaan fietsen, tot ik weer helemaal rustig ben. Vroeger scheurde ik de krant in duizend stukjes. Dat was mijn manier om mijn innerlijke frustraties te uiten. Want vanbinnen klap ik uit elkaar van alle innerlijke conflicten en de onrust.”

Enneagram type 9 vertraagt en stelt uit

“Van nature reageer ik secundair. Ik ben afwachtend en erop uit om zo min mogelijk op te roepen in de buitenwereld. Ik ga met de flow mee. Om dat ik me voor mijn gevoel de hele dag aanpas, ben ik er erg aan gehecht om de dingen in mijn eigen tempo te doen. Dat geeft het prettige gevoel dat er tenminste iets helemaal op mijn manier gaat. Zodra er enige druk op me uitgeoefend wordt, ga ik vertragen. Het is een soort indirect verzet: jij gaat niet bepalen hoe hard ik moet lopen of werken, dat bepaal ik zelf wel.

“Ik maak dingen niet belangrijk”

In plaats van dat gewoon hardop uit te spreken, verzet ik me door het tempo eruit te halen, mensen te laten wachten of dingen uit te stellen. Dat laatste doe ik ook omdat het lastig is om prioriteiten te stellen. De neiging bestaat om eerst de onbelangrijke dingen te gaan doen. Het is een natuurlijk verzet, voor enneagram type 9, om de dingen niet te belangrijk te maken. Je wilt geen onderscheid maken, het een niet belangrijker maken dan het ander. Je weigert om tempo te maken en daardoor hoop je de rust te bewaren.

“Vaak wacht ik tot het echt moet”

Het omgekeerde is natuurlijk waar. Want er moeten gewoon dingen gebeuren, en die blijven dan liggen. En dat geeft enorm veel onrust. En om die onrust niet te voelen, ga je nog meer vertragen en jezelf afleiden met onbelangrijke zaken.

Je moet bijvoorbeeld de belastingaangifte doen en gaat dan eerst uitgebreid de plantjes verzorgen of je mail checken. Je ziet op tegen een lastig telefoontje en stelt het eindeloos uit. Vaak wacht je tot het echt moet. Een deadline helpt dan om je in beweging te krijgen. De prikkel moet van buitenaf komen. Tot die tijd heb je de neiging om zaken uit te stellen omdat je onbewust weigert om prioriteiten te stellen. Je weet wat je moet doen, maar doet het (nog) niet. Je voelt je schuldig dat je dingen laat liggen, maar kunt je er gewoon niet toe zetten. Zo onnatuurlijk voelt het om iets echt belangrijk te maken voor enneagram type 9.

Maar doordat je uitstelt, bouw je steeds meer interne druk op. Het zit voortdurend in je hoofd dat je eigenlijk nog van alles moet doen. Het geeft enorm veel onrust, terwijl het nou juist bedoeld was om je niet gek te laten maken.”

Enneagram type 9 verdooft alles

“Verdoven is niets anders dan het afvlakken van alles wat onrust kan veroorzaken. Het helpt je om te kunnen dealen met onrustige en negatieve emoties. En je hoopt daarmee de rust te bewaren. Je boosheid mag er niet zijn en als je ook maar even iets van onvrede voelt, relativeer je die weg. Ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Laten we ons vooral niet druk maken, zeg je dan tegen jezelf en anderen. Of je neemt nog een wijntje of leidt jezelf af door de hele avond voor de televisie te zappen. Ook een vorm van verdoving.

“Alle onrust vlak ik af”

Alles wat heftig voelt, wordt door enneagram type 9 gedimd met een sussende beweging of opmerking. Het gaat als in een reflex: iemand reageert heftig en ik zie mezelf onmiddellijk een verdovend gebaar maken en proberen de heftigheid te dimmen. Dat doe ik bij mezelf ook. Alle onrust vlak ik af. Als je daarmee doorgaat, vlak je uiteindelijk alle emoties af, ook de positieve. Daar kun je zelfs somber van worden. Alle pieken en dalen verdwijnen. Het wordt vlak. Het is onze eerste impuls om te verdoven als er ook maar iets is dat de sfeer bedreigt: een conflict, een heftige emotie, een ruzietje of iemand die klaagt. Zelf mag je ook niet klagen, want ook dat kan zomaar onrust veroorzaken.

“Ik kan heel goed mijn teleurstelling verdoven”

Zo kan ik heel goed mijn teleurstelling verdoven. Als ik laat zien dat ik teleurgesteld ben, moet ik het namelijk gaan uitleggen en belangrijk maken. Zo baal ik er regelmatig van dat mijn kinderen hun troep niet opruimen en het huis niet is opgeruimd als ik thuiskom. Ze weten dat ik ervan hou om in een opgeruimd huis te komen en ik verwacht ergens dat ze daar rekening mee houden. Maar om nou meteen boos te worden, vind ik niet bevorderlijk voor de sfeer als enneagram type 9. Dus vlak ik mijn gevoelens af en knuffel ik mijn kinderen maar eens extra. Dat we het fijn met elkaar hebben is belangrijker dan een opgeruimd huis, toch? Soms kom je er pas een paar dagen later achter wat je voelde in een bepaalde situatie en kun je alsnog boos of verdrietig worden.

Door jezelf te verdoven vlak je alles af en maak je niets echt belangrijk. Je leeft in een soort roes, alsof je maar half aanwezig bent. Ik moet soms echt mijn best doen om wakker te blijven. Zo volg ik een hele leuke en boeiende opleiding, en toch dommel ik regelmatig even in. Het is sterker dan mezelf.

“Veel blijft onuitgesproken”

Ik heb vaak het gevoel dat er veel aan me voorbijgaat, dat ik niet voluit leef. Tegelijkertijd voelt het heel comfortabel, die mentale anesthesie. Maar eigenlijk neem je genoegen met een soort slapend bestaan. Voor dat afvlakken en verdoven betaal je natuurlijk een prijs. Je kunt er zelfs depressief van worden. Daarbij: als je alles maar onder het vloerkleed schuift en ieder conflict afzwakt, word je juist extreem onrustig. Veel blijft onuitgesproken, terwijl het er gewoon wel is. En als je bij andere mensen alle emoties afvlakt, voelen ze zich niet serieus genomen. Met als resultaat dat ze er vaak nog een schepje bovenop doen. Nog heftiger gaan reageren, om tot je door te dringen. Alsof ze je wakker willen schudden. En zo komt enneagram type 9 toch weer in de onrust terecht.”

Enneagram type 9 is tevreden

“We maken onszelf wijs dat we weinig nodig hebben, gauw tevreden zijn en dat niets belangrijk genoeg is om je druk over te maken. Zo proberen we de rust en de lieve vrede te bewaren. Daar zijn we aan gehecht: een conflictvrij leven. Als je zelf tevreden bent, hoop je dat andere mensen ook niet te moeilijk gaan doen.

“De harmonie mag niet bedreigd worden”

Ontevreden mensen en onvrede in onszelf voelt voor ons al als een conflict. De harmonie wordt bedreigd en dat is bij enneagram type 9 niet de bedoeling. Dus gaan we ervoor zorgen dat iedereen om ons heen ook tevreden is. Ik zeg het ook vaak tegen mijn gezin: ‘Als jullie gelukkig zijn, ben ik dat ook.’ Wat ik daarmee bedoel, is natuurlijk: zolang jullie tevreden zijn, ontstaat er geen onrust. Ga er maar aan staan, iedereen tevreden houden om onrust en conflicten te voorkomen. Dat kost enorm veel energie en je moet heel goed zijn in relativeren.

“Dan krijg je alsnog een conflict”

Dat zijn we dan ook. Alles wordt onbelangrijk gemaakt. Het probleem is dat we ook de confrontatie niet aangaan op het moment dat dat wel zou moeten. Onvrede is een signaal dat er iets niet goed zit, en dat signaal negeren we volkomen. Je stoort je al een tijd aan het lawaaiige gedrag van de buren, maar doet net of het niet erg is. Leven en laten leven, denk je heel lang als enneagram type 9. Op een dag geef je zelf een feestje en komen de buren bij jou klagen omdat je geluidsoverlast veroorzaakt. Je ontploft, en de buurman zegt verbaasd: ‘Wat krijgen we nou?’ En dan krijg je alsnog een conflict.

“Mensen die onvrede uiten, corrigeer ik”

Tja, dat krijg je ervan als je je niet uit en jezelf altijd maar tevreden houdt. Als iedereen nou een beetje lief voor elkaar is en rekening met elkaar houdt, wordt het leven een stuk fijner. Daar geloven we graag in. Mensen in onze omgeving die hun onvrede uiten, corrigeren we dan ook makkelijk. Eigenlijk dulden we geen ontevreden mensen om ons heen. Je moet tevreden zijn en mag niet moeilijk doen als enneagram type 9. Zie het van de zonnige kant, maak je niet druk, zie wat je wél hebt. Er is genoeg om dankbaar voor te zijn. Het zijn dooddoeners waarmee we mensen om de oren slaan.

Maar ondertussen zitten we dus steeds in een conflict met onszelf. Het is namelijk heel hard werken om altijd maar tevreden te zijn en je eigen onvrede te negeren. Je kunt er uitgeput van raken. En je wordt er heel onrustig van.”

Enneagram type 9 is tolerant

“Het is voor ons heel gemakkelijk om alles en iedereen te begrijpen. Veel moeilijker is het om een standpunt in te nemen. In ieder verhaal zit wel een kern van waarheid, toch? Je kunt je altijd wel met iets of iemand verbinden. Door tolerant te zijn en begrip te tonen hoop je de lieve vrede te bewaren. Mijn automatische piloot is heel streng op dit punt: altijd tolerant zijn, gebiedt hij mij. Dus begrijpen wij iedereen en kunnen we ook meteen alle kanten van een zaak zien. Volgens enneagram type 9 heeft iedereen wel een beetje gelijk.

“Ik blijf neutraal en begrijp alles”

We hebben natuurlijk wel oordelen. Zo vinden we dat mensen zich rustig moeten houden, tevreden moeten zijn en aan een positieve sfeer moeten bijdragen. Als dat niet gebeurt, zijn we plotseling niet zo tolerant meer. We kunnen zelfs fel worden als andere mensen doen wat we zelf zo graag vermijden: zich profileren, hun mening uiten en daaraan vasthouden. Het gaat automatisch. Als een van mijn collega’s een negatieve mening heeft, probeer ik onmiddellijk om deze te ontkleuren. De andere kant te laten zien. Het is een automatisme. Ik wil gewoon geen mening hebben. Want een mening roept onrust op. Daarom blijf ik neutraal en begrijp ik alles.

“Ik schipper totdat ik erbij neerval”

Omdat we begrip op kunnen brengen voor de opvattingen en noden van anderen, kunnen we daar ook goed op inspelen. Dat maakt dat we in situaties kunnen belanden waar we ons niet in willen bevinden. Dat we dingen moeten doen die we niet willen. ‘Nee’ zeggen is moeilijk voor enneagram type 9. Door te veel mee te gaan met anderen loop je leeg en kun je zelfs helemaal opbranden. Ook organiseer je onbewust allerlei conflicten. Want je kunt het gewoon niet met iedereen eens zijn. En juist omdat je dat wél wilt, moet je hard werken en schipperen tot je erbij neervalt. Daardoor ontstaan juist conflicten, want mensen voelen zich niet serieus genomen door jou.

“Ik wil de rust in de buitenwereld bewaren”

Een van mijn zeer gewaardeerde opdrachtgevers had zijn rechterhand ontslagen. Ik mag ze beiden. En ik heb ook meteen duidelijk gemaakt dat ik geen partij kies. Dat vroeg ook niemand van mij, maar toch voelde het onbevredigend. Vooral omdat ik stiekem de keuze van mijn opdrachtgever wel begrijp. Het contact is nu toch niet meer wat het was, omdat hij zich niet gesteund voelde door mij. Hij vroeg me: ‘Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar kun je mijn keuze wel begrijpen?’ Waarop ik antwoordde: ‘Ik begrijp alles, dat weet je.’ Een flauw en vlak antwoord, waarmee ik hem met lege handen liet staan.

Dat besef ik nu als enneagram type 9. Ik ben tolerant zolang de ander geen conflicten veroorzaakt. Dan ben ik weg of hou ik me koest, en dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar ik weiger om partij te kiezen, ook al betaal ik daar een hoge prijs voor. Want omdat ik de rust in de buitenwereld wil bewaren en met iedereen verbonden wil blijven, stapelen de interne conflicten zich op. En ontstaat er ook steeds meer onrust om mij heen. Het is uitputtend en onbevredigend.”

Patronen doorbreken bij de V-cirkel Academie

Enneagram type 9 heeft met zijn overtuigingen mooie kwaliteiten. Denk aan harmonieus, ontvankelijk, empatisch en rustgevend. Maar diezelfde overtuigingen zorgen ook voor een hoop stress en kwaliteiten kunnen valkuilen worden. Zeker mensen die niet bewust zijn van hun onbewuste patronen maken het leven onnodig ingewikkeld.

Het kan ook anders. Onze academie helpt mensen bewust worden en persoonlijk groeien. Het enneagram is hierbij een belangrijk uitgangspunt, maar daar blijft het niet bij. Wij helpen je met het doorbreken van onbewuste patronen zodat je meer vrijheid ervaart en in balans bent. Nieuwsgierig geworden naar welke V-cirkel jou aanstuurt en welk enneagram type jij bent? Boek dan een drijfverenscan en kom erachter hoe jij interpreteert.

Lees ook over de andere enneagram types:

Enneagram type 1Enneagram type 2Enneagram type 3Enneagram type 4
Enneagram type 5Enneagram type 6Enneagram type 7Enneagram type 8
Enneagram Type 9 - Ideaalbeeld, V-cirkel en oorzaken van stress (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5929

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.